1.Vanaf welke leeftijd kan mijn kind starten in de academie?

Vanaf 6 jaar kan men 1u Kunstenbad volgen. Vanaf ten vroegste 8 jaar volgt men pas een instrumentles.

2.Kan ik 2 instrumenten aanleren op 1 schooljaar?

Per leerling kan men in onze academie maar 1 instrument volgen. Er kan een uitzondering gemaakt worden mits een toestemming van de directie na het voorleggen van een gemotiveerde aanvraag en een aanbevelingsbrief van de leerkracht instrument waar men reeds les volgt.

3.Kan ik meteen voor een Jazzinstrument kiezen zonder voorkennis?

Dit kan, het nieuwe decreet laat toe dat men nu in de 2e graad start met een instrument jazz pop rock in combinatie met MCV (notenleer).

4.Hoe kan ik verder oppikken waar ik destijds mijn studie gestopt was?

Vraag je loopbaangeschiedenis op bij je oude academie of bezorg ons je laatst behaalde diploma. Wij zullen dan met de leerkracht bepalen waar (leerjaar en graad) je best terug inpikt.

5.Moet ik alle vakken volgen in de graad waar ik zit?

Ja, tenzij u een staving kunt voorleggen dat u een vak reeds gevolgd heeft voor de gevraagde termijn. U kunt dit altijd opvragen bij de school of academie waar u de les volgde.

6.Kan ik een instrument huren?

Wij zijn niet voldoende voorzien van kwalitatieve instrumenten om te ontlenen, maar de leerkracht instrument in kwestie kan u hierover beter adviseren.

7.Is er een uniform voor dans beschikbaar?

Ja, dit is verplicht en kunt u aankopen aan het begin van het schooljaar met de dansleerkracht in kwestie. 

8.Kan ik een vak op één academie volgen en een ander vak op een andere academie?

Ja, als u uw inschrijvingsformulier tijdig voorlegt aan de academie waar u niet betaald heeft. Ook binnen 1 academie mag u vakken op verschillende vestigingen volgen als dat praktischer zou zijn.

9.Vraag omtrent het wekelijks lesuur?

Lesuren van de individuele vakken worden steeds met betrokken leerkracht(en) afgesproken.

10.Wanneer ben ik onwettig afwezig?

Wanneer u geen staving kunt voorleggen aan de leerkracht. Als u meer dan 1/3de van het totaal aantal lessen in het schooljaar afwezig bent, kan men niet slagen voor dat schooljaar.

11.Kan mijn kind bij een vriend(innet)je in de klas zitten?

Als ze hetzelfde niveau (en doorgaans leeftijd) hebben, dan kan dit mits dezelfde klas gekozen wordt op het inschrijvingsformulier en als de leerkracht akkoord gaat.

12.Kan ik mij nog bedenken? Zijn er proeflessen?

Vóór 15 oktober kan het inschrijvingsgeld nog volledig worden teruggestort, daarna niet meer. Proeflessen zijn mogelijk in de maand september.