In het luistersalon ga je in een kleine groep muziek beluisteren, nabespreken en analyseren. Je gaat met de medeleerlingen op stap naar concerten, musea, …