TARIEVEN VOLWASSENEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Tarieven 18 tot 24 jarigen – geen verminderde tarieven van toepassing

Domein Muziek

€ 144,00 incl retributie

Domein Woordkunst Drama

€ 144,00 incl retributie

Domein Dans

€ 144,00 incl retributie

___________________________________________________________

Tarieven 24+  jarigen 

Domein Muziek

€ 329,00 incl retributie

Domein Woordkunst Drama

€ 329,00 incl retributie

Domein Dans

€ 329,00 incl retributie

Verminderd tarief van toepassing

Domein Muziek

€ 144,00 incl retributie

Domein Woordkunst Drama

€ 144,00 incl retributie

Domein Dans

€ 144,00 incl retributie

Verminderd tarief is ook van toepassing voor :

 • Werkzoekend gezinshoofd : uiterlijk 30 september 2021 het formulier bezorgen op de administratie (Tweebruggen) van de VDAB/RVA geldig voor Deeltijds KunstOnderwijs (niet door de vakbond).
 • Rechthebbende op verhoogde verzekeringsovereenkomst: uiterlijk tegen 30 september 2021 attest uitgereikt door ziekenfonds bezorgen aan de administratie (Tweebruggen)
 • UiTPAS: cursist moet in het bezit zijn van een UiTPAS mét kansenstatuut én inwoner van Gent of Merelbeke zijn ( Verminderd tarief bedraagt dan: € 64 )
 • Mindervaliden: uiterlijk tegen 30 september 2021 attest van de ziekteverzekering met vermelding van graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van tenminste 66%
  of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  of een attest van de FOD Sociale Zaken, met vermelding van  “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.
 • Personen met een handicap: attest dat het recht aantoont op tegemoetkoming door de FOD Sociale Zekerheid
  of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid blijkt
  of European Disability Card
  of een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid
  of een attest kinderbijslag waarop uitdrukkelijk vermeld staat dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van tenminste 66%
 • Leerlingen die een verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven, kunnen voorleggen.
 • Vluchtelingen en Staatlozen die een attest hebben uitgereikt door het Commissariaat Generaal