DANS

SITUERING

In het domein dans worden kinderen vanaf 6 jaar in beweging gezet, ze ontdekken verschillende stijlen en leren bewust omgaan met hun lichaam. Vanaf 8 jaar wordt een stevige basis klassieke dans gelegd en worden de eerste passen in de jazzdans gezet. Vanaf 12 jaar krijgen jongeren en volwassenen een mix van verschillende stijlen met steeds een nadruk op de klassieke vorming. We stimuleren creativiteit doorheen de volledige opleiding met een verschillende insteek vanuit de diverse stijlen. Op die manier gaan we samen op zoek met de leerling waar zijn/haar talenten en interesses liggen. Op het einde van het traject kan de leerling zelfstandig aan de slag in het brede aanbod van de socio-culturele amateurkunsten of kiezen ze voor een verdere opleiding in het hoger onderwijs.

TRAJECTEN