WOORDKUNST-DRAMA

SITUERING

In het domein woordkunst-drama leren kinderen, jongeren en volwassenen creatief omspringen met taal in al zijn facetten. Leerlingen kunnen starten in het domein woordkunst-drama vanaf 8 jaar. We stimuleren creativiteit doorheen de volledige opleiding met een verschillende insteek vanuit de diverse vakken. Op die manier gaan we samen op zoek met de leerling waar zijn/haar talenten en interesses liggen. Op het einde van het volledige traject kan de leerling zelfstandig aan de slag in het brede aanbod van de socio-culturele amateurkunsten of kiezen ze voor een verdere opleiding in het hoger onderwijs.

TRAJECTEN

VAKKEN

Hieronder vindt u de toelichting van de verschillende vakken die u kan terugvinden in de trajecten.