Inschrijvingen

Opendeurdag ” Artvarken Proeft Kunst “

Wanneer? 4 mei 2024      10:00 – 13:00
Waar? Tweebruggenstraat 59, 9000 GENT
Wat? 
Kom proeven van ons aanbod en kennismaken met onze leerkrachten!

Meer info? Stuur gerust een mailtje naar onze administratie

– Deneef Anais: apk.bureau@onderwijs.gent.be 

– Maeren Christophe: apk.secretariaat@onderwijs.gent.be 

Handleiding MijnAcademie


Hoe schrijf je in?

Als je een account hebt aangemaakt op MijnAcademie, kan je online inschrijven. Heb je nog geen account? Dan kan je er eenvoudig 1 aanmaken op mijnacademie.be

Log in met je account op mijnacademie.be en kies de leerling waarvoor je wil inschrijven. Als je dit nog niet op voorhand deed controleer je best de contactgegevens eens na. Bekijk zeker ook het academiereglement, het Artistiek Pedagogisch Project en geef aan of beeldmateriaal gebruikt mag worden.

Vervolgens kies je het domein waarvoor je wil inschrijven. Als er vakgroepen zijn waar je nog een vak moet kiezen, maak dan je keuze.

-Kies het lesmoment van je voorkeur voor de klassikale vakken.
-Controleer zeker de vestigingsplaats en wijzig indien nodig.
-Klik op ‘Bevestigen’.

TIP: Wil je de mogelijkheden van de andere vestigingsplaatsen bekijken? Klik dan op de vestigingsplaats en verander je keuze.

Let op: voor individuele vakken kun je de vestigingsplaats niet wijzigen. Vermeld dit bij de opmerkingen. We brengen je op de hoogte als deze wijziging kan uitgevoerd worden.

Betaal de inschrijving meteen online via ‘Nu betalen’ ten laatste tegen 30 september.

FAQ – Frequently Asked Questions

 
 

1. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind starten in de academie?

Vanaf 6 jaar kan men 1u Kunstenbad volgen. Vanaf ten vroegste 8 jaar volgt men pas een instrumentles.

 

2. Kan ik als volwassene ook lessen volgen?

Jazeker, er zijn aparte klassen voor de groepslessen ingericht met uitsluitend volwassenen.

 

3. Kan ik een 2e instrument volgen aan APK?

Per leerling kan men in onze academie 1 instrument volgen. Bij het volgen van een volledig traject is de leerling 100% financierbaar. Wie aanvullend een tweede instrument wil volgen, kan dit slechts mits een duidelijk aantoonbare motivatie gericht aan de directie, een aanbeveling van de leraar in het hoofdvak én dit moet gepaard gaan met vrije plaatsen in een klas instrument van een collega. De leerling heeft geen voorrang op reeds ingeschreven leerlingen die het instrument reeds volgen en moet ook alle nieuwe nog te plaatsen leerlingen laten voorgaan vooraleer hij/zij met zekerheid zou kunnen starten. Dit wordt gecommuniceerd eind september. 

 

4. Kan ik meteen voor een Jazzinstrument kiezen zonder voorkennis?

Dit kan, het nieuwe decreet laat toe dat men nu in de 2e graad start met een instrument jazz pop rock in combinatie met MCV (notenleer).

 

5. Hoe kan ik verder oppikken waar ik destijds mijn studie gestopt was?

Vraag je loopbaangeschiedenis op bij je oude academie of bezorg ons je laatst behaalde diploma. Wij zullen dan met de leerkracht bepalen waar (leerjaar en graad) je best terug inpikt.

 

6. Moet ik alle vakken volgen in de graad waar ik zit?

Ja, tenzij u een staving kunt voorleggen dat u een vak reeds gevolgd heeft voor de gevraagde termijn. U kunt dit altijd opvragen bij de school of academie waar u de les volgde.

 

7. Kan ik een instrument huren?

Wij zijn niet voldoende voorzien van kwalitatieve instrumenten om te ontlenen, maar de leerkracht instrument in kwestie kan u hierover beter adviseren.

 

8. Is er een uniform voor dans beschikbaar?

Ja, dit is verplicht en kunt u aankopen aan het begin van het schooljaar bij de dansleerkracht in kwestie. 

 

9. Kan ik een vak op één academie volgen en een ander vak op een andere academie?

Ja, als u uw inschrijvingsformulier tijdig voorlegt aan de academie waar u niet betaald heeft. Ook binnen 1 academie mag u vakken op verschillende vestigingen volgen als dat praktischer zou zijn.

 

10. Vraag omtrent het wekelijks lesuur?

Lesuren van de individuele vakken worden steeds met betrokken leerkracht(en) afgesproken per mail.

 

11. Wanneer ben ik onwettig afwezig?

Wanneer u geen staving kunt voorleggen aan de leerkracht. Als u meer dan 1/3de van het totaal aantal lessen in het schooljaar afwezig bent, kan men niet slagen voor dat schooljaar.

 

12. Kan mijn kind bij een vriend(innet)je in de klas zitten?

Als ze hetzelfde niveau (en doorgaans leeftijd) hebben, dan kan dit mits dezelfde klas gekozen wordt op het inschrijvingsformulier en de leerkracht hiermee akkoord gaat.

 

13. Kan ik mij nog bedenken? Zijn er proeflessen?

Vóór 30 september kan het inschrijvingsgeld nog volledig worden terug gestort, daarna niet meer. Proeflessen zijn mogelijk in de maand september, op voorwaarde dat er een online inschrijving gebeurd is i.v.m. verzekering.