INFO INSCHRIJVINGEN EN TARIEVEN

Schooljaar 2024-2025

Start online inschrijvingen dinsdag 21 mei 2024 om 09:00 via mijn academie

Tarieven schooljaar 2024-2025

Jongeren -18 jaar standaard tarief: 

€ 93,20

Jongeren -18 jaar verminderd tarief: 

€ 65,20

Jongvolwassenen 18j-24j:

€ 171,20

Volwassenen 24j+ standaard tarief:

€ 389,20

Volwassenen 24j+ verminderd tarief:

€ 171,20

Klik hier voor de voorwaarden van het verminderde tarief

Jongeren -18 jaar:

€ 11,00

Jongvolwassenen 18j-24j:

€ 32,20

Volwassenen 24j+:

€ 32,20

Handleiding MijnAcademie


Hoe schrijf je in?

Als je een account hebt aangemaakt op MijnAcademie, kan je online inschrijven. Heb je nog geen account? 

Dan kan je er eenvoudig 1 aanmaken op mijnacademie.be

Log in met je account op mijnacademie.be en kies de leerling waarvoor je wil inschrijven. Als je dit nog niet op voorhand deed controleer je best de contactgegevens eens na. Bekijk zeker ook het academiereglement, het Artistiek Pedagogisch Project en geef aan of beeldmateriaal gebruikt mag worden.

 

Vervolgens kies je het domein waarvoor je wil inschrijven. Als er vakgroepen zijn waar je nog een vak moet kiezen, maak dan je keuze.

-Kies het lesmoment van je voorkeur voor de klassikale vakken.
-Controleer zeker de vestigingsplaats en wijzig indien nodig.
-Klik op ‘Bevestigen’.

Let op: voor individuele vakken kun je de vestigingsplaats niet wijzigen. Vermeld dit bij de opmerkingen. We brengen je op de hoogte als deze wijziging kan uitgevoerd worden.

Betaal de inschrijving meteen online via ‘Nu betalen’ ten laatste tegen 30 september.

* Mocht je problemen ondervinden mailt u best naar de administratie of klikt u verder en noteert u voor welke klas u wenst in te schrijven. Dan zet de administratie dit later recht voor u.

FAQ – Frequently Asked Questions

 

Vanaf 6 jaar kan men 1u Kunstenbad volgen. Vanaf ten vroegste 8 jaar volgt men pas een instrumentles.

Jazeker, er zijn aparte klassen voor de groepslessen ingericht met uitsluitend volwassenen.

Per leerling kan men in onze academie 1 instrument volgen. Bij het volgen van een volledig traject is de leerling 100% financierbaar. Wie aanvullend een tweede instrument wil volgen, kan samen met zijn/haar leraar in het hoofdvak een aanvraag indienen via het online platform van onze leerkrachten. Een tweede instrument kan enkel op voorwaarde dat dit moet gepaard gaan met vrije plaatsen in een klas instrument van een collega. De leerling heeft geen voorrang op reeds ingeschreven leerlingen die het instrument reeds volgen en moet ook alle nieuwe nog te plaatsen leerlingen laten voorgaan vooraleer hij/zij met zekerheid zou kunnen starten. Dit wordt gecommuniceerd eind september. Neem hiervoor contact op met jouw leraar in het hoofdvak.

Dit kan, het nieuwe decreet laat toe dat men nu in de 2e graad start met een instrument jazz pop rock in combinatie met MCV (notenleer).

Vraag je loopbaangeschiedenis op bij je oude academie of bezorg ons je laatst behaalde diploma. Wij zullen dan met de leerkracht bepalen waar (leerjaar en graad) je best terug inpikt.

Ja, tenzij u een staving kunt voorleggen dat u een vak reeds gevolgd heeft voor de gevraagde termijn. U kunt dit altijd opvragen bij de school of academie waar u de les volgde.

Lesuren van de individuele vakken worden steeds met betrokken leerkracht(en) afgesproken per mail.

Wanneer u geen staving kunt voorleggen aan de leerkracht. Als u meer dan 1/3de van het totaal aantal lessen in het schooljaar afwezig bent, kan men niet slagen voor dat schooljaar.

Als ze hetzelfde niveau (en doorgaans leeftijd) hebben, dan kan dit mits dezelfde klas gekozen wordt op het inschrijvingsformulier en de leerkracht hiermee akkoord gaat.

Vóór 30 september kan het inschrijvingsgeld nog volledig worden terug gestort, daarna niet meer. Proeflessen zijn mogelijk in de maand september, op voorwaarde dat er een online inschrijving gebeurd is i.v.m. verzekering.