OVER ONS

Wie zijn we?

We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen op de zoektocht naar hun artistieke identiteit. 

We lichten dit toe in ons Artistiek Pedagogisch Project (APP).

Hoe evalueren we?

Voorwoord

Graag geven we toelichting bij hoe leerlingen geëvalueerd worden aan APK en welke criteria hiervoor gehanteerd worden. In het nieuwe decreet worden veel vrijheden toegekend aan onze academie. 

Wat betreft evaluatie zetten onze teams in op permanente evaluatie. Dit betekent concreet dat niet enkel toonmomenten of specifieke activiteiten representatief zijn voor het traject dat de leerling aflegt. Elke stap die de leerling neemt, heeft zin, hoe klein ook. Het proces is minstens even belangrijk als het eindproduct. 

Het volledige schooljaar wordt telkens meegenomen in onze feedback. Graag nodigen we u als ouder/ leerling uit om actief deel te nemen aan dit proces.

Kunstig Competent

Kunstig Competent is een leerplan dat 5 artistieke rollen (kunstenaar, vakman, onderzoeker, samenspeler, performer) omvat. Aan de hand van dit leerplan hebben onze teams hun eigen leerdoelen, terug te vinden in de evaluatiefiche, geformuleerd. U zal merken dat deze per graad verschillen om geleidelijkheid in onze trajecten vorm te geven. De visie achter deze doelen, de aanpak die past bij de artistieke competenties en een set criteria maken het mogelijk onze evaluaties af te stemmen op ons APP.

Permanente Evaluatie

Onze evaluatiefiche geeft het ontwikkelings- en leerproces van onze leerlingen mee gebaseerd op onze leerdoelen en reflecteert over minstens 2 toonmomenten. Als aan alle competenties op het einde van een graad is voldaan, ontvangt de leerling een certificaat. Indien dit niet het geval is, ontvangt de leerling een leerbewijs met de behaalde competenties.

Bij de start van het schooljaar, tijdens de oriëntatieweek, streven we naar een intake gesprek om een traject op maat voor iedere leerling te bepalen. Er wordt 3 maal per jaar geëvalueerd, 2 maal schriftelijk en 1 maal mondeling. De schriftelijke evaluatie gebeurt in december en juni, de mondelinge -oudercontact- in maart. Op het einde van het schooljaar, bij de 2e evaluatie, wordt vermeld of de leerling al dan niet geslaagd is. 

Oudercontacten / trajectbepaling worden georganiseerd na de 1e evaluatie voor leerlingen waar er bezorgdheden zijn. Voor alle leerlingen worden de oudercontacten / trajectbepaling georganiseerd voor de paasvakantie. Dit wordt gekoppeld aan een gesprek met het oog op de toekomst van de leerling.

De leerling/ouder wordt telkens per mail op de hoogte gebracht dat de evaluatie beschikbaar is in de mijnAcademie’ omgeving. De leerkracht formuleert positieve feedback en feedforward om verder mee aan de slag te gaan en indien nodig het leerproces bij te sturen. Permanente evaluatie vereist voldoende wettelijke aanwezigheid in de lessen en de bijhorende activiteiten. Een afwezigheid wordt steeds gestaafd met een geldig bewijs conform Hoofdstuk IV, artikel 9 van het schoolreglement. 

De toekenning van een bewijs van beroepskwalificatie het of een leerbewijs valt onder de verantwoordelijkheid van de evaluatie van betrokken leerkracht(en). Bij betwisting wordt dit dossier opgenomen door de directie. Indien men niet tot een akkoord komt, wordt een extra evaluatiemoment gepland met externe jury, die inzage heeft tot het volledige dossier van de leerling. De leerkracht(en) en directie hebben hier geen evaluerende functie. De beslissing van de externe jury is finaal. 

Wie is wie?

Via onderstaande knop vindt u alle info over ons team. Verder vindt u ook info over vacatures en stages.