ZORGBELEID

Naast algemene talentontwikkeling staat het welbevinden van onze leerlingen centraal. Het is belangrijk dat alle leerlingen zich goed voelen in hun persoonlijke zoektocht op onze academie.  

Ons zorgbeleid moet hierbij een handje helpen. Zij is er in eerste instantie op gericht om kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende noden of zorgen te detecteren en op te vangen. Dit vertrekt vanuit onze leerkrachten in ondersteuning van ons zorgteam. Het is voor ons als team belangrijk, dat u, als ouder ons op de hoogte brengt van eventuele noden of zorgen zodat we uw kind(eren) goed kunnen begeleiden.

Indien jullie meer info wensen over de mogelijkheden kan u contact opnemen met: apk.zorgcoordinator@onderwijs.gent.be