Specialisatiegraad

Jongeren vanaf 15 jaar / volwassenen

1e leerjaar – 2e leerjaar

*Keuzevak (1u/week)

*Keuzevak (1u/week)

*Keuzevakken (uit de 4de graad): Dramalab – Theater – Verteltheater- en stemregie – Spreken & Vertellen – Improvisatietheater – Theater maken – Spelcoaching – Theorie van de Regie – Theatergeschiedenis

Een opleiding specialisatie moet steeds aangevraagd worden samen met de leerkracht in het hoofdvak aan de directie. Neem contact op met uw leerkracht in het hoofdvak.